Znaczenie ryzyka w działalności gospodarczej

przez | 3 sierpnia 2021

Każde przedsiębiorstwo zmaga się z problemami podejmowania decyzji dotyczących kluczowych dla niego spraw. Podmioty gospodarcze muszą ciągle decydować o tym jakie czynności podjąć, a jakich unikać, w co inwestować, czy zatrudniać nowych pracowników oraz czy tworzyć nowe działy. Ryzyko związane z nietrafionymi inwestycjami, lub złymi decyzjami strategicznymi jest bardzo duże i może narazić firmę na kolosalne straty.

Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie

Ważnym elementem prowadzenia każdej firmy jest zarządzanie ryzykiem. Polega ono na podejmowaniu kluczowych decyzji oraz realizacji działań, które mają zapewnić akceptowalny poziom ryzyka. W ostatnich latach na rynku pojawiło się wielu specjalistów, którzy zawodowo zajmują się oceną ryzyka działań przedsiębiorców i pomagają im wybierać właściwe rozwiązania. Coraz więcej osób z kadry kierowniczej danego podmiotu gospodarczego korzysta z usług profesjonalnych instytucji, których zadaniem jest pomoc w ocenie zagrożeń i niejasności wynikających z podejmowania określonych działań. Więcej szczegółów na ten temat można znaleźć tutaj.

Metody oceny ryzyka

Proces zarządzania ryzykiem zaczyna się od identyfikacji ryzyka, kiedy to przedsiębiorca dowiaduje się co może mu grozić w przypadku podjęcia danego działania. Kolejno, należy ustalić jak ewentualne ryzyko wpłynie na działalność, kondycję finansową czy wizerunkową przedsiębiorstwa. Etap ten bywa nazywany pomiarem lub oceną ryzyka. Następnie dokonuje się tak zwanego sterowania ryzykiem, podczas którego prowadzi się określone działania mające na celu minimalizację niepewności, a co za tym idzie redukcję potencjalnych strat dla przedsiębiorstwa. Wreszcie ważnym elementem jest monitoring i kontrola ryzyka. Polega on na tym na ciągłym upewnianiu się, że dane ryzyko nie zwiększa się, lub nie pojawi się w przyszłości nowe ryzyko związane z konkretnymi działaniami firmy.

Zarządzanie ryzykiem opiera się przede wszystkim na ciągłej analizie danej dziedziny rynku i ocenie, które obszary działalności przedsiębiorstwa stwarzają zagrożenie oraz dostosowywaniu strategii firmy do konkretnych wydarzeń rynkowych i społecznych.