Ile wynosi podatek cukrowy i kto musi go płacić?

przez | 6 września 2021

Od 1 stycznia bieżącego roku obowiązuje nowa danina, nazwana podatkiem od cukru. Celem jej wprowadzenia jest stymulowanie żywieniowych wyborów konsumentów i obniżenie odsetka osób otyłych w Polsce. Jakie produkty zostały opodatkowane i kto musi uiszczać opłatę?

Co to jest podatek cukrowy?

Podatek od cukru ma za zadanie ograniczyć przez polskie społeczeństwo spożywanie napojów słodzonych i prowokować producentów żywności do obniżania zawartości cukru w produktach. Opłata obowiązuje na napoje z słodzone cukrem, substancjami słodzącymi, jak ksylitol, sorbitol lub aspartan oraz napoje z dodatkiem kofeiny i tauryny.

Wysokość podatku jest naliczana przez zsumowanie wartości stałej i zmiennej. Opłata stała wynosi 50 groszy na litr napoju słodzonego cukrem lub substancją słodzącą, natomiast opłata zmienna to 5 groszy za każdy gram cukrów powyżej 5 gram w 100 ml napoju. Dodatkowo, w przypadku napojów z kofeiną lub tauryną, opłata wzrasta o 10 groszy za litr napoju. Podatek cukrowy nie może jednak wynosić więcej niż 1,2 złotego za litr sprzedawanego napoju.

Czy istnieje sposób na obniżenie podatku? Okazuje się, że na napoje, w których minimalna zawartość soku owocowego, warzywnego lub owocowo – warzywnego wynosi 20%, albo będące roztworami węglowodanowo – elektrolitowymi, jak izotoniki, nie obowiązuje opłata stała.

Ustanowiono również listę produktów wyłączonych z tego podatku. Zaliczają się do niej suplementy diety, wyroby medyczne, wyroby akcyzowe, żywność specjalnego przeznaczenia, np. preparaty żywienia niemowląt, wyroby mleczne oraz napoje o zawartości soku owocowego, warzywnego, owocowo – warzywnego w wielkości większej niż 20% i roztwory  węglowodanowo – elektrolitowe, w których udział cukru jest mniejszy lub równy 5 gram na 100 ml.

Na kim leży obowiązek płacenia podatku od cukru?

Przepisy obligują do uiszczania opłaty od napojów słodzonych osoby fizyczne, prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadającej osobowości prawnej w momencie kiedy:

  • Sprzedają napoje do punktów sprzedaży detalicznej
  • Są producentami i sprzedają swoje napoje w sposób detaliczny
  • Zamawiają wyprodukowanie napoju u producenta
podatek od cukru

Producent napoju, po zawarciu umowy z zamawiającym, ma obowiązek poinformowania naczelnika urzędu skarbowego o tym fakcie. Powinien również przekazać mu informację z danymi swoimi i zamawiającego, składem napojów z uwzględnieniem zawartości cukru lub substancji słodzących na daną objętość oraz ewentualnym dodatku kofeiny lub tauryny. Informacja dla naczelnika powinna zostać zwieńczona datą i podpisem producenta lub jego przedstawiciela. Ta sama informacja powinna zostać doręczona w ręce zamawiającego, ponieważ to on jest zobowiązany do dokonania opłaty.