Klauzula Rebus Sic Stantibus KC: Elastyczność Prawa w Obliczu Nadzwyczajnych Zmian

przez | 17 września 2023
klauzula rebus sic stantibus kc

Klauzula Rebus Sic Stantibus KC – to zagadnienie prawne, które w ostatnich latach zyskało na znaczeniu. Rozważmy więc to pojęcie i jego implikacje, przyglądając się, jak można dostosować umowy w obliczu nadzwyczajnych zmian okoliczności.

Klauzula Rebus Sic Stantibus KC – Wprowadzenie

Początkowo warto zrozumieć, czym jest klauzula rebus sic stantibus KC. To wyrażenie łacińskie oznacza „rzeczy stoją w ten sposób”. W kontekście prawnym oznacza to sytuację, w której strony umowy założyły pewne warunki, ale po ich zawarciu doszło do drastycznych i nieprzewidywalnych zmian w otaczającym świecie.

Przesłanki Klauzuli Rebus Sic Stantibus KC

Nadzwyczajna Zmiana Realii Rynkowych

Pierwszą istotną przesłanką dla zastosowania klauzuli rebus sic stantibus jest nadzwyczajna zmiana realiów rynkowych. To oznacza, że po zawarciu umowy doszło do nieprzewidywalnego wzrostu cen materiałów lub usług. W takiej sytuacji strona umowy może domagać się jej zmiany.

Rażąca Strata

Kolejną przesłanką jest po stronie jednej ze stron umowy pojawienie się rażącej straty w wyniku jej wykonania. Jeśli wykonanie umowy powoduje poważne finansowe problemy dla jednej ze stron, klauzula rebus sic stantibus może stanowić podstawę do jej zmiany.

Związek Przyczynowy

Ostatnią kluczową przesłanką jest istnienie związku przyczynowego między powstałą stratą a wzrostem cen lub innymi nadzwyczajnymi zmianami. Strona ubiegająca się o zmianę umowy musi udowodnić, że te dwie rzeczy są ze sobą powiązane.

Zakres Zastosowania

Klauzula rebus sic stantibus ma zastosowanie zarówno do umów kosztorysowych, jak i ryczałtowych. Oznacza to, że niezależnie od rodzaju umowy, można ją zmieniać w obliczu nadzwyczajnych zmian okoliczności.

Podsumowanie

Klauzula rebus sic stantibus KC to narzędzie, które pozwala na elastyczność prawa w obliczu nadzwyczajnych zmian. Jeśli spełnione są określone przesłanki, strony umowy mają prawo żądać zmiany jej warunków. Warto jednak pamiętać, że zastosowanie tej klauzuli nie jest proste i wymaga udowodnienia, że nadzwyczajne zmiany mają realny wpływ na umowę.

Mając na uwadze powyższe informacje, warto zwrócić uwagę na elastyczność prawa, która pozwala na dostosowanie umów do zmieniających się realiów rynkowych. Warto również pamiętać, że klauzula rebus sic stantibus KC jest stosunkowo skomplikowanym zagadnieniem i wymaga dokładnej analizy w kontekście każdej konkretnej sytuacji.
Dowiedz się więcej na: https://jdp-law.pl/wp-content/uploads/prezentacje_do_pobrania/2022_08/klauzule_rebus_sic_stantibus.pdf