Split payment 2019 i 2020. W jakim kierunku rozwija się mechanizm podzielonej płatności?

przez | 17 marca 2020

Już niebawem do polskiego systemu podatkowego wejdzie konieczność stosowania obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności za kolejne usługi i produkty. W tej materii jedynie nabywca będzie miał wolną rękę, na co wskazują przepisy, które wejdą w życie od kwietnia 2020 roku. Przedsiębiorca będzie zaś zobowiązany do rozdzielania swoich płatności na dwa konta, jeśli dokonuje transakcji określonych w ustawie o VAT. W jakich przypadkach ten przepis znajduje zastosowanie i co to w zasadzie oznacza dla obu stron zawierających transakcję?

Split payment i faktury objęte obowiązkowym stosowaniem się do tego mechanizmu

Od 1 listopada 2019 roku obowiązuje obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności dla faktur opiewających na kwotę powyżej 15 tysięcy brutto. Ponadto, aby obowiązek został spełniony, transakcja musi dotyczyć towarów wrażliwych, które mogą być znacznie bardziej narażone na oszustwa podatkowe. Załącznik 15 do ustawy o VAT wskazuje, które towary muszą być objęte obowiązkowym split paymentem. Są to m.in. benzyna i inne paliwa w tym kopalniane, metale budowlane, niektóre urządzenia elektroniczne czy usługi budowlane. Zastosowanie takiego mechanizmu ma na celu zniwelowanie ryzyka wyprowadzania kwoty podatku VAT przez nieuczciwych przedsiębiorców. Split payment w zasadzie redukuje możliwość nadużyć i oszustw, dlatego jest chętnie forsowanym pomysłem, który znajduje swoje zastosowania w wielu krajach europejskich. Wraz z wdrażaniem systemu podzielonej płatności, podatnicy mogą liczyć na szereg usprawnień i udoskonaleń całego systemu. Płatnicy muszą jednak być czujni. Zmiany są wdrażane stopniowo i każdy zainteresowany musi być zorientowany co do zaistniałych zmian systemowych.

Jakie towary i usługi są objęte obowiązkowym split paymentem? Co jeszcze się zmieni?

Oprócz wyżej wymienionych produktów i usług dobrami objętymi obowiązkiem zastosowania metody split payment jest płatność za m.in. metale szlachetne i nieszlachetne. Co ciekawe, split payment znajduje swoje zastosowanie także w przypadku umów kupna-sprzedaży folii stretch czy niektórych komponentów samochodowych. Rozszerzenia branż dokonano na początku 2020 roku i można przypuszczać, że na tym cały proces się nie skończy. Split payment okazał się skutecznym orężem w walce z nieprawidłowościami w płatnościach VAT, w związku z czym zostanie on wkrótce rozszerzony na inne grupy towarów i usług. Istotną zmianą jest także wyłączenie możliwości składania deklaracji kwartalnych dla małych podatników, rozliczających się metodami kwartalną lub kasową.