Korporacyjne skróty – kto co robi w firmie?

przez | 17 lutego 2020

Globalizacja i rozwój logistyki sprawiły, że coraz więcej zagranicznych korporacji rozproszyło swoje filie po całym świecie. Żadna duża i uznana marka nie ogranicza się już dziś do działalności na jednym rynku a celem wielu mniejszych przedsiębiorstw jest internalizacja firmy. Wraz z pojawieniem się w Europie zagranicznych przedsiębiorstw, w języku biznesowym pojawia się coraz więcej zapożyczeń, głównie z języka angielskiego. Wyrażenia te już na stałe wpisały się w korporacyjny slang i funkcjonują w nim na co dzień.

Od dawna już w nawet niewielkich firmach zatrudnia się managerów i team liderów a zamiast odpowiedzi odsyła się feedbacki. Wśród funkcjonujących w dużych firmach zapożyczeń i skrótów występują również skróty dotyczące nazw stanowisk wyższego szczebla, takich jak dyrektorzy czy kierownicy. Kto jest kim w organizacji i co oznaczają te skróty? Warto się tego dowiedzieć i zapamiętać.

CEO, CIO, CFO – kto jest kim?

Najważniejszym skrótem jest oczywiście CEO. Z angielskiego Chief Executive Officer to odpowiednik polskiego prezesa. Jedno z najwyższych stanowisk w firmie i zarządzie. Kolejne skróty to odpowiedniki dyrektorów poszczególnych działów w firmie. I tak między innymi CIO to Chief Information Officer, czyli dyrektor lub kierownik działu informatycznego. Dyrektor finansowy, który odpowiedzialny jest za zarządzanie finansami w całej organizacji to CFO (Chief Financial Officer) a dyrektor marketingu to po prostu CMO (Chief Marketing Officer). W ten sam sposób można stworzyć wszystkie pozostałe skróty stanowisk managerskich i nie tylko.

Angielskie zapożyczenia nie tylko skrótów dotyczących kadry zarządzającej są czymś zupełnie normalnym i spotykanym w każdej większej firmie. Niekoniecznie obowiązkiem jest posługiwanie się owymi nazwami, jednak bez wątpienia warto wiedzieć co one oznaczają. Korporacyjny ład rządzi się niekiedy swoimi prawami a znajomość popularnych wyrażeń z pewnością nie zaszkodzi a pomoże się w nim odnaleźć i porozumiewać ze współpracownikami.

Więcej o cfo przeczytasz na portalu Pwc.