Wiedza Polaków o PPK

przez | 21 sierpnia 2019

Pracownicze Plany Kapitałowe, chociaż są już wdrażane, wciąż budzą wiele kontrowersji i dzielą opinię publiczną. Taka polaryzacja po części bierze się z poglądów ekonomicznych i politycznych, a częściowo ze względu na niską świadomość społeczną. Nationale Nederlanden przeprowadziło badanie ankietowe, z którego wynika, że wciąż wielu pracowników nie jest świadoma czym dokładnie są Pracownicze Plany Kapitałowe i jakie wiążą się z nią konsekwencje. Ile osób słyszało o Planach Kapitałowych, czy uważają swoją wiedzę za dostateczną oraz z czym kojarzą im się nadchodzące zmiany – o tym w dzisiejszym artykule.

Świadomość Polaków wobec wdrożenia Pracowniczych Planów Kapitałowych wciąż nie jest pełna. Spośród 500 ankietowanych pracowników największych firm (zatrudniających powyżej 250 pracowników), 62% respondentów przyznało, że słyszało o takim planie. Spośród nich, 45% procent stwierdziło że o PPK wie niewiele lub nic, 42% ma szczątkowe informacje, 11% uważa że wie wystarczająco dużo, a zaledwie 3% sądzi, że bardzo dobrze zna temat Planów Kapitałowych. Do największej niewiedzy przyznają się ankietowani w wieku 18-24 lata – średnio 9 na 10 osób nie jest zaznajomiona z kwestią Planów.

Ilu pracowników tak naprawdę wie, na czym polega wdrażana w życie ustawa i z czym im się kojarzy to pojęcie? Zaledwie 13% Polaków wie, że Plany Kapitałowe angażują trzy strony – pracodawcę, pracownika i państwo. Co piąty respondent nie potrafi powiedzieć, z czym związany jest nowy program, a co dziesiąty ankietowany uważa, że państwo będzie chciało zabrać pieniądze. Największe grono respondentów – 43% – wskazuje, że Pracowniczy Plan Kapitałowy – https://www.pwc.pl/pl/uslugi/doradztwo-podatkowe/podatki-pracownicze-doradztwo-hr/pracownicze-plany-kapitalowe.html to synonim środków gromadzonych na emeryturę. Jednostkowe osoby sądzą, że PPK są środkami unijnymi, stanowią inwestycje kapitałowe lub są dodatkiem do pieniędzy zarabianych przez pracownika.

Taki wynik badań daje obraz, że standardowy polski pracownik nie do końca jest świadomy zachodzących zmian. Zachodzi zatem potrzeba edukacji i organizacji szkoleń, by zatrudnieni wiedzieli, co zmieni się w kwestii ich wynagrodzenia. Nie bez znaczenia jest również zainteresowanie samych pracowników – bez ich zaangażowania w zgłębienie tematu wyniki kolejnych ankiet będą wciąż niepokojące.