Ulga ip box – jaka jest jej definicja i kto może z niej skorzystać?

przez | 14 maja 2021

Ulga ip box umożliwia obniżanie wysokości opodatkowania dochodów, które pochodzą bezpośrednio z ulepszonych albo też wytwarzanych kwalifikowanych praw do intelektualnej własności do 5 procent. Kto i po spełnieniu jakich warunków będzie mógł z niej skorzystać? 

Ulga IP Box w roli wsparcia dla działalności o charakterze rozwojowo-badawczym

Najważniejszym zadaniem opisywanej ulgi ip box było podarowanie wsparcia dla działalności o charakterze rozwojowo-badawczym – doczytaj na pwc. Ponadto miała ona wzbudzić rynek najnowszych technologii i innowacji. Metodą na osiągnięcie tegoż celu, stała się preferencyjna stawka podatku. 

Podatnicy uzyskujący przychodu z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej, mają możliwość jego opodatkowania 5% podatkiem dochodowym (CIT albo PIT). Z uwagi na metodę opodatkowania, niższa stawka może zastąpić odpowiednio: 

 • 19 i 9 procent w wypadku podatku CIT,
 • 19 procent w wypadku podatku liniowego PIT,
 • 32 i 18 procent w wypadku rozliczania się na ogólnych zasadach. 

Komu właściwe przysługuje ulga ip box? 

Opisywana stawka dochodowego podatku na poziomie 5 procent tyczy się tych podatników, którzy prowadzą działalność o charakterze rozwojowo-badawczym opodatkowaną za pomocą podatku CIT albo PIT. Zaliczają się do nich: 

Objęte podatkiem CIT: 

 • kapitałowe spółki w organizacji,
 • osoby prawne,
 • spółki akcyjno-komandytowe, które mają swoją siedzibę albo zarząd na terenie Polski,
 • jednostki organizacyjne, które nie mają osobowości prawnej, za wyjątkiem spółek bez osobowości prawnej i przedsiębiorstw odziedziczonych w spadku, 
 • spółki, które zostały pozbawione osobowości prawnej i mające zarząd albo siedzibę w innym kraju, o ile prawo obowiązujące w nim traktuje je w roli osób prawnych podlegających opodatkowaniu od całości dochodów bez uwagi na miejsce, w którym są one osiągane. 

Objęte zwykłym podatkiem PIT: 

 • firmy w spadku,
 • wspólnicy w spółce kapitałowej,
 • wspólnicy w spółce partnerskiej,
 • wspólnicy w spółce jawnej,
 • wspólnicy w spółce cywilnej,
 • jednoosobowe działalności gospodarcze.