Przepisy związane z urlopami dla ojców

przez | 10 kwietnia 2023

Jeszcze do niedawana to głównie kobiety korzystały z przerw w pracy, związanych z urodzeniem dziecka. Obecnie również mężczyźni chętnie i często korzystają z uprawnień przewidzianych dla rodziców. Każdy ojciec powinien więc znać przepisy prawa pracy związane z urlopami po urodzeniu dziecka.

Co mówią przepisy prawa na temat urlopu tacierzyńskiego?

Warto podkreślić, że obecne przepisy prawa nie dyskryminują ojców. Pierwsze 14 tygodniu urlopu macierzyńskiego wykorzystuje kobieta, natomiast później może ona zrezygnować z pozostałej części urlopu, która zostanie przejęta przez ojca. Istotne jest, że ojcowie w świetle prawa traktowani są na równi z matkami i należą im się identyczne świadczenia. Warunkiem wypłacania świadczeń na rzecz ojca w trakcie sprawowania opieki nad dzieckiem jest oczywiście uiszczanie składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Pracujący mężczyzna może pójść na urlop tacierzyński także wtedy, gdy matka dziecka jest osobą bezrobotną. Jeśli chodzi o płatność za urlop tacierzyński, to podobnie jak w przypadku urlopu macierzyńskiego, jest to nie mniej niż 80% podstawy.

prawo pracy

W jaki sposób przepisy prawa regulują urlop ojcowski?

Jest to świadczenie przewidziane tylko dla ojców i może ono być wykorzystane do czasu aż dziecko skończy dwa lata. Wymiar urlopu ojcowskiego wynosi dwa tygodnie i można go wykorzystać w częściach. W czasie takiego urlopu ojciec otrzymuje 100% swojej pensji. 

Każdy ojciec powinien pamiętać także o tym, że nie może on zostać zwolniony z pracy w czasie trwania urlopu tacierzyńskiego ani ojcowskiego. Gdyby jednak tak się stało, warto skontaktować się dobrą kancelarią prawną specjalizującą się w prawie pracy.

Więcej informacji o prawie pracy znajdziesz na jdp-law.pl.