IPO – czemu warto z niej skorzystać?

przez | 14 stycznia 2020

Pierwsza oferta publiczna (z angielskiego Initial Public Offering, czyli w skrócie IPO) to dokonywana po raz pierwszy przez daną firmę czy spółkę oferta, która dotyczący określonej liczby papierów wartościowych. Oczywiście by dana spółka mogła być notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, musi spełniać wiele wymogów.

IPO – co warto wiedzieć?

Oferta publiczna jest obecnie domeną takich spółek, które osiągnęły wielkość krytyczną pozwalającą im na dalszy rozwój jako spółki publicznej, gdyż pozwala na pozyskiwanie kapitału. Przesłanką inwestycyjną staje się tu potencjał wzrostu danego podmiotu w kilku najbliższych latach. Skorzystanie z pierwszej oferty publicznej wiąże się jednak z pewnymi wymogami. Podstawowym jest stworzenie prospektu emisyjnego, który będzie zawierać całą historię finansową spółki. Taki dokument jest sporządzany po wcześniejszym badaniu due diligance (to znaczy po prawnym, finansowym i operacyjnym sprawdzeniu emitenta). Ważnymi częściami prospektu emisyjnego są: opis spółki (informacje dotyczące jej działalności), analiza ryzyka (związanego z działalnością spółki oraz z jej otoczeniem rynkowym), działalność operacyjna spółki, sytuacja finansowa oraz istotne informacje prawne.

Korzystanie z IPO – wymogi

Oprócz przygotowania prospektu emisyjnego, niezbędnym elementem IPO (szczegóły pod adresem www.pwc.pl) jest także procedura dopuszczenia do obrotu giełdowego w formie postępowania przez nadzorcą: w Polsce przed KNF, to znaczy Komisją Nadzoru Finansowego. Dodatkowo – zgodnie z prawem – pierwsza publiczna oferta musi zostać skierowana do przynajmniej 150 osób albo do tzw. nieoznaczonego adresata. Ważnym etapem jest również opracowanie raportu analitycznego. Warto dodać, że debiut giełdowy może pomóc spółce w pozyskaniu finansów na dalszy rozwój i ostatecznie zwiększenie kapitalizacji. Obecnie podstawową przyczyną inwestycyjną (w czasie planowania emisji na rynku kapitałowym) są: perspektywa wzrostu wartości notowań przedsiębiorstwa, pozyskanie dodatkowych funduszy oraz dalsza konsolidacja rynku.