Finanse w dzisiejszych czasach

przez | 16 września 2019

W dzisiejszych czasach wraz z dynamicznym rozwojem życia, sposobów komunikowania się czy przemieszczania rozwinęła się bardzo branża finansowa. Technologie spotykane dzisiaj na rynku stoją na bardzo wysokim poziomie powoduje to , że część zawodów zanika, wymiera a inne w przezywają swój rozkwit. Dzisiejszy rynek jest bezwzględny i nie pozwala na błędy, osoby , które nie umieją sprostać jego wymaganiom szybko giną w tłumie , umieją utrzymać się tylko osoby , które maja pomysł dla własnej działalności i nie działają , jak reszta tylko podążają własną ścieżką .Wymagania dla pracowników , także się zmieniły oprócz doświadczenia i wykształcenia , duży nacisk kładzie się na tzw umiejętności miękkie dzięki , którym potrafimy nawiązać relacje z innymi ludźmi. Wpływają na nasze zachowanie w stosunku do potencjalnego klienta oraz sposób bycia na co dzień czy w niektórych stresujących sytuacjach.

Ceny transferowe z którym spotykamy się , wtedy gdy nawiązywane są transakcje przez podmioty powiązane ze sobą, zazwyczaj różnią się one od cen jakie spotykamy na rynku , czyli cen używanych przez różnorakie podmioty ze sobą niepowiązane.Do ustalenia ceny transferowej zazwyczaj dochodzi pomiędzy podmiotami powiązanymi w trakcie transakcji występujących pomiędzy nimi . Zgodnie z przepisami prawa to osoby prawne , fizyczne lub zagraniczne zakłady , które zajmują się obsługą innego przedsiębiorstwa lub maja kontrolę na jego kapitałem. Wynikiem takiego współdziałania pomiędzy różnorakimi podmiotami lub osobami fizycznymi jest niższe lub całkowite obniżenie podatków poprzez ich niewykazywanie, gdyby podmioty te nie byłyby ze sobą powiązane to podatki byłyby o wiele wyższe. Do najczęściej powiązanych ze sobą podmiotów najczęściej możemy zaliczyć spółki matki i ich spółki córki które należą zazwyczaj do krajowych lub zagranicznych spółek.Ceny transferowe są uznawane za pomoce pomocne do przemieszczania dochodów wśród powiązanych ze sobą podmiotów . Pomimo wielu pozytywnych aspektów występuje , także zagrożenie , ponieważ organ podatkowy posiada prawo aby ustalać dochód na takich zasadach , jakby powiązań pomiędzy stronami nie było.