Czym są podatki pośrednie?

przez | 6 października 2021

Jednym z typów podatków w naszym kraju są podatki pośrednie. Są one nakładane na usługi i dobra, a co za tym idzie mamy z nimi do czynienia praktycznie każdego dnia. Czym się się charakteryzują? Na jakiej zasadzie działają?

Rodzaje podatków pośrednich

Omawiany podatek wyróżnia się tym, że podmioty płacące podatki nie są bezpośrednio zobowiązane do jego opłacenia. Ta odpowiedzialność spada na wszystkich przedsiębiorców sprzedających swoje towary lub usługi. Należy jednak pamiętać, że podniesienie stawki podatków pośrednich wpływa także na kieszeń konsumenta, ponieważ wiążę się to ze wzrostem cen końcowych produktów. Wiąże się to zazwyczaj z podniesieniem stawki minimalnego wynagrodzenia na godzinę.

Wyróżniamy kilka rodzajów omawianych w artykule podatków, najważniejsze z nich to:

  • VAT – jest to podatek od sprzedaży detalicznej, obciąża on wszystkie etapy produkcji danego towaru.Powinien on być neutralny dla przedsiębiorcy, ponieważ nie jest on ostatecznym nabywcą. Nalicza się go do kwoty netto transakcji kupna-sprzedaży.
  • akcyza – dotyczy on tylko niektórych produktów jak np: wyroby tytoniowe, napoje alkoholowe lub samochody osobowe,
  • eksport i import towarów,
  • podatek od gier losowych – obciążone są nim podmioty prowadzące działalność mającą charakter gier hazardowych i zakładów wzajemnych. Jest on wliczony w cenę np. losy na loterii.
Podatki pośrednie

Czemu służą podatki pośrednie?

Przede wszystkim mają one na celu stabilizacje koniunktury, co jest możliwe dzięki ich wrażliwości na wahania poziomu zatrudnienia, dochodu i pozostałych wartości ekonomicznych w danym kraju. Podatek pośredni pełni również rolę stymulacyjną, gdyż wpływają na decyzję aktywnych uczestników procesów gospodarczych. Poza tym mogą one zachęcać konsumentów do nabywania konkretnych towarów oraz zniechęcać do kupna innych. Dzięki dużej ściągalności omawiane w artykule podatki pełnią ważną rolę przy nie najlepiej funkcjonującej administracji podatkowej. Dodatkowo wzrost stawki VAT motywuję producentów po zwiększania swojej efektywności kosztowej, co ma na celu zachowanie poziomu zysku. Podatki pośrednie wpływają też bezpośrednio na decyzję i wybory producentów oraz dostawców, co ma swoje odzwierciedlenie w poziomie konsumpcji.